Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Seyahat Acentası Yöneticisi

Seyahat Acentesi Yöneticisi (Seviye 6) Rev.01 Ulusal Yeterliliği için tıklayınız.

 

14UY0196-6 SEYAHAT ACENTASI YÖNETİCİSİ (SEVİYE 6) BELGELENDİRME PROGRAMI VE SINAV TALİMATLARI için tıklayınız

 

SEYAHAT ACENYASI YÖNETİCİSİ TEORİK SORU VE SENARYOLARIN HAZIRLANDIĞI BG/BY İFADELERİ

Zorunlu Birimler:

• 14UY0196-6/A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri (T1)
• 14UY0196-6/A2- İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri(T1)
• 14UY0196-6/A3- Satış Öncesi İşlemlerin Yürütülmesi ve Satış İşlemlerinin Denetlenmesi (T1+P1)
• 14UY0196-6/A4- Operasyon İşlemlerinin Değerlendirilmesi (T1+P1)
• 14UY0196-6/A5- Seyahat Acentası Çalışanlarının ve Bütçe İşlemlerinin Yönetilmesi (T1+P1)

T1: Teorik Sınav: Bu sınavda başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Soru başına 1,5-2 dakikalık sure uygun görülmektedir.

A1 : Adaylara birimle ilgili en az 19 soru yöneltilir.

A2 : Adaylara birimle ilgili en az 27 soru yöneltilir.

A3 : Adaylara birimle ilgili en az 17 soru yöneltilir.

A4 : Adaylara birimle ilgili en az 10 soru yöneltilir.

A5 : Adaylara birimle ilgili en az 31 soru yöneltilir.

P1: Performans Sınavı: Performans Sınavları A3, A4 ve A5 birimlerinden yapılmaktadır. (Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.)

Uygulama sınavlarında senaryonun süresi en fazla:
A3 ve A5 biriminde 30 dakikadır.
A4 biriminde 15 dakikadır.

SEYAHAT ACENYASI YÖNETİCİSİ TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

14UY0196-6/A-1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

NO

Bilgi İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından bulunması gerekenleri sıralar.

A.1.1

A.1.2

1.1

T1

BG.2

Yapacağı iş ile ilgili oluşabilecek risk faktörlerini azaltma metodlarını sayar.

A.1.3

1.1

T1

BG.3

İşi ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunur.

A.1.3

1.1

T1

BG.4

İSG koruma ve müdahaleye yönelik araçların kullanıma hazır olması gerektiğini belirtir.

A.2.1

1.2

T1

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince astlarının kullanması gereken kişisel koruyucu donanımları (KKD) belirtir.

A.2.2

1.2

T1

BG.6

Sağlık ve güvenlik işaretlerinin (uyarı ve işaret levhalarının) kullanma yerleri ile amaçlarını açıklar.

A.2.3

1.2

T1

BG.7

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince tehlikeli durumlarda kimleri bilgilendirmesi gerektiğini belirtir.

A.2.4

1.2

T1

BG.8

Acil durum anında neler yapılacağını sıralar.

A.2.4

1.3

T1

BG.9

İşi ile ilgili çevre koruma metotlarını sayar.

B.1.1

B.1.2

B.1.3

2.1

T1

BG.10

İşyerinde oluşabilecek çevresel risk faktörlerine karşı alınacak önlemleri belirtir.

B.2.1

2.2

T1

BG.11

Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanma yöntemlerini sıralar.

B.2.2

2.2

T1

BG.12

Dönüştürülebilen malzemelerin ayrıştırılma yöntemlerini sıralar.

B.2.3

2.2

T1

BG.13

İşletmenin hizmet kalite standartları yönetmeliklerinde bulunması gerekenleri belirtir.

C.1.1

3.1

T1

BG.14

İşine uygun olan kalite yönetimi ve hizmet gerekliliklerini açıklar.

C.1.2

3.1

T1

BG.15

İşletmenin hizmet kalite standartlarını arttırmaya yönelik faaliyetlerini sıralar.

C.1.3

C.1.4

3.1

T1

BG.16

Araç, gereç ve malzemelerin standartlara uygun olması gerektiğini belirtir.

C.2.1

3.2

T1

BG.17

İşyeri politikası ve planlarına gore kalite gerekliliklerinin uygulanması gerektiğini belirtir.

C.2.2

3.2

T1

BG.18

İşlerin kalite standartlarına göre uygulandığına dair kalite raporlarının düzenlenmesi gerektiğini belirtir.

C.2.3

3.2

T1

BG.19

Sorumluluk alanlarında saptanan hataları uygun şekilde çözümleme yöntemlerini belirtir.

C.2.4

3.2

T1

 

SEYAHAT ACENYASI YÖNETİCİSİ TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

14UY0196-6/A-2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

NO

Bilgi İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

 

BG.1

Acentanın faaliyetlerine uygun olan kılık, kıyafetleri ve hijyen kurallarını tanımlar.

D.1.1

D.1.2

1.1

T1

 

BG.2

Acentanın ürünleri ve satış durumuna göre acentada yapılacak işlerin önceliklerini belirleyeceğini açıklar.

D.2.1

1.2

T1

 

BG.3

Acentanın ürünleri ve satış durumuna göre belirlediği öncelikli işleri çalışanlarına aktaracağını açıklar.

D.2.1

1.2

T1

 

BG.4

Önemli müşterilerin (VIP) istek ve özellikleri ile ilgili astlarına bilgi vermesi gerektiğini açıklar.

D.2.2

1.2

T1

 

BG.5

Acenta ürünleri ve müşterilerilere ilişkin bilgileri değerlendirerek yapılması gerekenleri ilgili astlarına bildireceğini açıklar.

D.2.3

1.2

T1

 

BG.6

Acenta çalışanlarının işyeri kurallarına uygun olarak çalıştıklarını denetleyeceğini belirtir.

D.3.1

1.3

T1

 

BG.7

Çalışanlarının görevlerini doğru ve zamanında yaptıklarını denetleyeceğini belirtir.

D.3.2

1.3

T1

 

BG.8

Acenta faaliyetlerine uygun olarak çalışanlarının performans ve disiplin durumlarını denetleyeceğini açıklar.

D.3.3

1.3

T1

 

BG.9

Acentanın araç, gereç ve donanımının temin edilmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlayacağını belirtir.

D.4.1

1.4

T1

 

BG.10

Araç, gereç ve donanımın doğru şekilde kullanıldığını kontrol etmesi gerektiğini açıklar.

D.4.2

1.4

T1

 

BG.11

Faaliyetin özelliğine göre kullanılacak araç, gereç ve donanım hakkında çalışanlara bilgi vereceğini belirtir.

D.4.3

1.4

T1

 

BG.12

Acentanın uyum programlarının oluşturulmasına katkıda bulunacağını belirtir.

J.1.1

2.1

T1

 

BG.13

İşe yeni başlayanların uyum ve tanıtım programlarına ilişkin eğitim almaları gerektiğini açıklar.

J.1.2

2.1

 

T1

 

BG.14

Çalışanların hangi konularda eğitim ihtiyacının olduğunu tesbit ederek nasıl giderilmesi gerektiğini belirtir.

J.1.3

J.1.4

2.1

T1

 

BG.15

Acenta çalışanlarının mesleğine ilişkin eğitimlere katılmasını sağlayacağını belirtir.

J.1.5

2.1

T1

 

BG.16

Çalışanlarının katıldıkları eğitimlere ilişkin belge almalarını sağlayacağını belirtir.

J.1.6

2.1

T1

 

BG.17

Çalışanlar tarafından alınan eğitimlerin etkin olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini açıklar.

J.1.7

2.1

T1

 

BG.18

Çalışanlara yapılacak işlere ilişkin bilgileri ve iş talimatlarını vereceğini belirtir.

J.2.1

2.2

T1

 

BG.19

Çalışanları ile yapılacak işe ilişkin uygulamaları, deneyimlerini ve dökümanlarını paylaşacağını belirtir.

J.2.2

J.2.3

2.2

T1

 

BG.20

Çalışanları yaptıkları iş sürecinde gözlemleyerek olumsuzlukların giderilmesini sağlar.

J.2.4

2.2

T1

 

BG.21

Çalışana verilecek hizmet içi eğitimlerin planlamasını yaptıracağını belirtir.

J.2.5

2.2

T1

 

BG.22

Kişisel mesleki gelişimini sağlamak için ihtiyacına uygun eğitimlere katılacağını açıklar.

J.3.1

J.3.2

2.3

T1

 

BG.23

Çalışma alanı ve sektöre ilişkin gelişmeleri, yayınları takip ederek düzenlenen faaliyetlere katılacağını belirtir.

J.3.3

J.3.4

J.3.5

2.3

T1

 

BG.24

Eğitim ve faaliyetlerde edinilen bilgileri, dökümanları çalışanları ile paylaşarak kayıtların güncellenmesini sağlayacağını belirtir.

J.3.6

J.3.7

2.3

T1

 

BG.25

Mevzuatta görevlerine ilişkin yapılan değişiklikler hakkında işyerinde de güncellemelerin yapılması gerektiğini belirtir.

J.4.1

J.4.2

2.4

T1

 

BG.26

Nitelikleri bakımından terfi etmeye uygun çalışanları belirleyeceğini açıklar.

J.5.1

2.5

T1

 

BG.27

Çalışanının mesleki portföyünü oluşturmasına destek olacağını belirtir.

J.5.2

2.5

T1

 

 

SEYAHAT ACENYASI YÖNETİCİSİ TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

14UY0196-6/A-3 Satış Öncesi İşlemlerin Yürütülmesi ve Satış İşlemlerinin Denetlenmesi

NO

Bilgi İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

Pazar araştırması çalışmalarının acenta faaliyeti ile uyumunu sağlayacağını belirtir.

E.1.1

1.1

T1

BG.2

Destinasyonun belirlenmesinde hedef kitleye uygun olan araştırmanın yapılması gerektiğini belirtir.

E.1.3

1.1

T1

BG.3

Destinasyonlardaki aktiviteler araştırılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtir.

E.1.4

E.1.5

E.1.6

1.1

T1

BG.4

Hedef kitlenin belirlenmesinde hedef pazarın hangi özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini belirtir.

E.2.1

1.2

T1

BG.5

Hedef kitleye göre ürünün geliştirildiğini kontrol edeceğini belirtir.

E.2.2

1.2

T1

BG.6

Fiyat araştırmasının verilecek hizmetin çeşidine göre yapılması gerektiğini açıklar.

E.3.1

1.3

T1

BG.7

Satış fiyatını belirlerken göz önünde bulunduracağı koşulları belirtir.

E.3.4

1.3

T1

BG.8

Ürünün tüketicilere hangi yollarla tanıtımının yapıldığını denetleyeceğini belirtir.

E.4.1

Bilgi ve Beceriler

-33-

1.4

T1

BG.9

Müşteriye tur ve tur sözleşmesi hakkında bilgi verildiğinin kontrolünü yapacağını belirtir.

F.1.1

F.1.2

2.1

T1

BG.10

Tur satış sözleşmesinde yer alan hükümlerin önemini belirtir.

F.1.2

F.1.3

2.1

T1

BG.11

Bilet satışı için müşteriye seyahati ile ilgili bilgi verildiğinin kontrolünü yapacağını belirtir.

F.2.1

F.2.2

2.2

T1

BG.12

Bilet iptal ve satış kurallarının bilet satışı gerçekleşmeden önce müşteriye iletilmesi gerektiğini belirtir.

F.2.3

2.2

T1

BG.13

Bilet satışını gerçekleştiren personelin satışa ilişkin belgeleri ilgili birimlere aktarmasının önemini açıklar.

F.2.6

2.2

T1

BG.14

Müşterilere konaklama hizmeti tanıtımının yapılması gerektiğini açıklar.

F.3.1

2.3

T1

BG.15

Konaklama hizmeti satışlarında rezarvasyon değişikliklerinin müşteriye ve tesise zamanında yapılmasının önemini açıklar.

F.3.3

2.3

T1

BG.16

Transferde kullanılacak araç ve malzemelerin ihtiyaca uygun olması gerektiğini belirtir.

F.4.1

F.4.2

2.4

T1

BG.17

Satış sonrası işlemlerin raporlarını takip edeceğini belirtir.

F.5.1

F.5.2

F.5.4

2.5

T1

 

SEYAHAT ACENYASI YÖNETİCİSİ PERFORMANS SENARYOLARININ HAZIRLANDIĞI BY İFADELERİ

14UY0196-6/A-3 Satış Öncesi İşlemlerin Yürütülmesi ve Satış İşlemlerinin Denetlenmesi

 

NO

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BY.1

Verilen senaryoya gore hedef pazarın belirlenmesi çalışmalarında geçmiş yılların da verilerine bakıldığını kontrol eder.

E.1.2

1.1

P1

BY.2*

Ürün kapsamında verilecek hizmetlerin fiyat araştırmasının yapıldığını kontrol eder.*

E.3.1

1.3

P1

BY.3

Elde edilen fiyatları değerlendirerek verilecek hizmetleri belirler.

E.3.2

1.3

P1

BY.4

Ürünün kapsamına göre ön rezarvasyonların yapıldığını kontrol eder.

E.3.3

1.3

P1

BY.5*

Uygun satış fiyatının belirlendiğini kontrol eder.*

E.3.4

1.3

P1

BY.6

Ürün kapsamında hizmet alınacak kişilerle gereken sözleşmelerin yapıldığını kontrol eder.

E.3.5

1.3

P1

BY.7

Hizmet alımında gereken nihai sözleşmeleri imzalar.

E.3.5

1.3

P1

BY.8*

Görsel-işitsel tanıtım materyallerinin hazırlandığını kontrol eder.*

E.4.2

1.4

P1

BY.9

Ürünün özelliğine göre dönemsel promosyonları belirler.

E.4.3

1.4

P1

BY.10

Ürünün satış görevlilerine devredildiğini kontrol eder.

E.4.4

1.4

P1

BY.11*

Tur satış sözleşmesinin müşteri tarafından imzalandığını kontrol eder.*

F.1.3

2.1

P1

BY.12

Gerçekleşen tur satışına ilişkin zorunlu seyahat sigortası poliçelerinin düzenlendiğinin kontrolünü yapar.

F.1.4

2.1

P1

BY.13

Müşterinin kaydının tur kapsamındaki tüm hizmet listelerine yapıldığını denetler.

F.1.5

2.1

P1

BY.14

Müşteriden bilet satış tahsilatının yapıldığını denetler.

F.2.2

F.2.4

2.2

P1

BY.15

Verilen senaryoya göre satışı gerçekleşen biletlerde değişiklik ve iptallerin yapıldığını denetler.

F.2.5

2.2

P1

BY.16

Gerçekleşen bilet satışına ilişkin belgelerin ilgili birimlere iletildiğinin kontrolünü yapar.

F.2.6

2.2

P1

BY.17

Bilet satışına ilişkin raporların doğruluğunu kontrol eder.

F.2.6

2.2

P1

BY.18

Konaklama satışından önce konaklama tesisi ile rezervasyon teyidinin yapıldığını kontrol eder.

F.3.2

2.3

P1

BY.19

Senaryoya uygun olarak rezervasyonda yapılan değişikliğin müşteriye ve konaklama tesisine zamanında bildirildiğini kontrol eder.

F.3.3

2.3

P1

BY.20*

Konaklama hizmeti satışının senaryo ile belirlenen fiyatlar üzerinden yapıldığını kontrol eder.*

F.3.4

2.3

P1

BY.21

Konaklama satışı ile ilgili belgelerin müşteriye iletildiğini kontrol eder.

F.3.5

2.3

P1

BY.22

Transferde görev alacak elemanların belirlendiğini kontrol eder.

F.4.3

2.4

P1

BY.23

Verilen senaryoya göre satış raporlarının muhasebeye iletildiğini kontrol eder.

F.5.1

2.5

P1

BY.24

Satışı gerçekleşen ürünlerdeki iptal ve değişikliklerden doğan ücret farklarının yansıtıldığı raporu denetler.

F.5.2

2.5

P1

BY.25

Müşteri bilgilerinin ve memnuniyet formlarının tutulduğunu kontrol eder.

F.5.3

F.5.4

2.5

P1

(* Kritik Adımlar)

SEYAHAT ACENYASI YÖNETİCİSİ TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

14UY0196-6/A-4 Operasyon İşlemlerinin Değerlendirilmesi

NO

Bilgi İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

Operasyona hazırlık işlemlerinde satış verileri doğrultusunda rezervasyon işlemlerinin yürütülmesi gerektiğini belirtir.

G.1.1

1.1

T1

BG.2

Ürünün gerçekleşmesinde ürünün özelliğine göre görev alacak kişilerin niteliklerini sayar.

G.1.2

1.1

T1

BG.3

Operasyona ilişkin hazırlanan anket formundaki değerlendirmeye göre müşteriye geri bildirimde bulunacağını belirtir.

G.2.1

1.2

T1

BG.4

Ürünü ve bileşenlerini oluşturan hizmet kalitesini analiz etme kriterlerini sıralar.

G.2.2

1.2

T1

BG.5

Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik görüş ve önerileri değerlendirmesi gerektiğini belirtir.

G.2.3

1.2

T1

BG.6

Operasyon analizi yaparken operasyonda tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi, olumlu yönlerin ise geliştirilmesi gerektiğini açıklar.

G.2.4

1.2

T1

BG.7

Acenta ürün ve satış politikasını belirlemede kullanılacak kriterleri sıralar.

G.2.7

1.2

T1

BG.8

Gerçekleşen operasyonu değerlendirme kriterlerini sayar.

G.2.8

1.2

T1

BG.9

Müşteri kayıtları ile ilgili arşiv oluşturulması gerektiğini belirtir.

G.3.1

1.3

T1

BG.10

Operasyon sürecinde operasyonu denetlerken nelere dikkat etmesi gerektiğini belirtir.

G.3.2 G.3.3

G.3.5

1.3

T1

BY.2

Acentada hangi ürünün daha fazla talep gördüğünü sayısal verilere bakarak tespit eder.

G.2.5

1.2

T1,P1

BY.3

Acentada hangi ürünün daha fazla gelir getirdiğini tespit eder.

G.2.6

1.2

T1,P1

 

SEYAHAT ACENYASI YÖNETİCİSİ PERFORMANS SENARYOLARININ HAZIRLANDIĞI BY İFADELERİ

14UY0196-6/A4 Operasyon İşlemlerinin Değerlendirilmesi

NO

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BY.1

Verilen senaryoya göre satış verileri doğrultusunda rezarvasyon işlemlerinin yürütüldüğünü kontrol eder.

G.1.1

1.1

P1

BY.2*

Acentada hangi ürünün daha fazla talep gördüğünü sayısal verilere bakarak tespit eder.*

G.2.5

1.2

T1,P1

BY.3*

Acentada hangi ürünün daha fazla gelir getirdiğini tespit eder.*

G.2.6

1.2

T1,P1

BY.4*

Acenta ürün ve satış politikalarını talep ve gelir doğrultusunda belirler.*

G.2.7

1.2

P1

BY.5

Verilen senaryoya göre operasyon sürecinde yapılan harcamalara ait belgelerin teslim alındığının kontrolünü yapar.

G.3.3

1.3

P1

BY.6

Tahsilât ve ödemelerin muhasebeye iletildiğini denetler.

G.3.4

1.3

P1

BY.7

Operasyon sürecinde kullanılan formların dosyalandığının kontrolünü yapar.

G.3.5

1.3

P1

(* Kritik Adımlar)

 

SEYAHAT ACENYASI YÖNETİCİSİ TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

14UY0196-6/A-5 Seyahat Acentası Çalışanlarının ve Bütçe İşlemlerinin Yönetilmesi

 

NO

Bilgi İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

Seyahat acentasının iş süreçlerine ait organizasyon şemasının nasıl hazırlanması gerektiğini belirtir.

H.1.1

1.1

T1

BG.2

Çalışanların görev tanımları ve performans kriterlerini belirler.

H.1.2

1.1

T1

BG.3

İşyerinin misyonu ve vizyonu ile ilgili politikaların çalışanlara iletildiğinin kontrolünü yapacağını belirtir.

H.2.1

1.2

T1

BG.4

Seyahat acentasının hedefleri, amaçları ve önceliklerinin neler olduğunu çalışanlarına aktaracağını belirtir.

H.2.2

1.2

T1

BG.5

Acenta içerisinde çalışanlar arasında görev dağılımı yaparken görevin gerektirdiği niteliklerin neler olduğunu belirtir.

H.3.1

1.3

T1

BG.6

Çalışanlar arasında iş ve görev dağılımını yaparken iş planlamalarına uygun davranması gerektiğini belirtir.

H.3.2

1.3

T1

BG.7

Planlamaya uygun olmayan, verim alınamayan iş ve görev dağılımını uygun şekilde yeniden yapılandırması gerektiğini belirtir.

H.3.3

1.3

T1

BG.8

Fazla mesai yapılması gereken durumları anlatır.

H.4.1

H.4.2

1.4

T1

BG.9

Çalışanları gösterdikleri performansa göre ödüllendireceğini belirtir.

H.5.1

1.5

T1

BG.10

Çalışanlarından gelen iş süreçlerine ilişkin görüş ve önerileri değerlendireceğini belirtir.

H.5.2

1.5

T1

BG.11

Çalışanlarından gelen öneriler doğrultusunda uygulamaya geçen başarılı örnekleri duyuracağını açıklar.

H.5.3

1.5

T1

BG.12

Tüm departmanlar arasında koordinasyon ve iletişimi sağlayacağını belirtir.

Bilgi ve Beceriler

-20-

1.5

T1

BG.14

Çalışanların performansını artırıcı sosyal etkinlikleri belirtir.

H.5.4

1.5

T1

BG.14

Çalışanlarının mesleki yeterliliklerini ve performanslarını değerlendirme kriterlerini belirtir.

 

H.6.1

H.6.2 H.6.3

1.6

T1

BG.15

Performans değerlendirmesi sonucunda çalışanlara uygulanması gereken destek veya tedbirlerin neler olduğunu sıralar.

H.6.4

1.6

T1

BG.16

İşe alım sürecinde çalışanda aranılan nitelikleri sıralar.

H.7.2

H.7.3

1.7

T1

BG.17

İşten çıkarma nedenlerinin neler olabileceğini sayar.

H.7.5

1.7

T1

BG.18

İşten çıkarılan, ayrılan çalışanın işlemlerinin yasal prosedüre (İş Kanunu’na) uygun olarak yapıldığını kontrol edeceğini belirtir.

H.7.6

H.8.6

1.7

T1

BG.19

Çalışanların davranışlarının iş disiplinine uygun olması gerektiğini belirtir.

H.8.1

1.8

T1

BG.20

Çalışanların görevlerini belirlenmiş kriterlere uygun şekilde yerine getirdiğini kontrol edeceğini belirtir.

H.8.2

1.8

T1

BG.21

Disiplin sorununa ilişkin çalışana, önce açıklama sonrasında da ikaz da bulunacağını belirtir.

H.8.3

H.8.4

1.8

T1

BG.22

Disiplinsiz olan çalışandan yazılı savunma talep edilmesi gerektiğini açıklar.

H.8.5

1.8

T1

BG.23

Çalışanlarından çalışma süreçlerine ilişkin gelen görüş ve önerileri değerlendireceğini belirtir.

 

H.9.1

H.9.2

1.9

T1

BG.24

Uygulanan ve başarılı olan öneri sahiplerini ödüllendireceğini açıklar.

H.9.3

1.9

T1

BG.25

Yıllık izin çizelgeleri hazırlanırken uyulması gereken prosedürleri belirtir.

H.10.1

H.10.2

1.10

T1

BG.26

Personelin yıllık izinlerinin izin çizelgesine uygunluğunu kontrol edeceğini belirtir.

 

H.10.4

1.10

T1

BG.27

Çalışanların izin formlarının doldurularak arşivlenmesini sağlayacağını belirtir.

H.10.5

H.10.6

1.10

T1

BG.28

Terfi eden çalışanın, ilgili birimle uyumunun sağlandığını kontrol edeceğini belirtir.

H.11.2

H.11.3

1.11

T1

BG.29

Bütçe çalışmaları içerisinde gider verilerini değerlendirme yöntemlerini sıralar.

I.1.1

I.1.2

I.1.3

I.1.4

2.1

T1

BG.30

Bütçe çalışmaları içerisinde gelir verilerini değerlendirme yöntemlerini sıralar.

I.2.1

I.2.2

2.2

T1

BG.31

Bütçe taslağı oluşturmak için belirlenmesi gereken verileri sıralar.

I.3.1

I.3.2

I.3.3

I.3.4

I.3.5

Bilgi ve Beceriler

-8-

2.3

T1

SEYAHAT ACENYASI YÖNETİCİSİ PERFORMANS SENARYOLARININ HAZIRLANDIĞI BY İFADELERİ

14UY0196-6/A-5 Seyahat Acentası Çalışanlarının ve Bütçe İşlemlerinin Yönetilmesi

 

NO

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BY.1

Verilen senaryoya uygun hazırlanan iş süreçlerine ait organizasyon şemasını kontrol eder.

H.1.1

1.1

P1

BY.2

Görevin gerektirdiği niteliklere uygun olarak çalışanlar arasında görev dağılımını yapar.

H.3.1

1.3

P1

BY.3

Senaryoda belirtilen iş programına göre fazla mesai ihtiyacını belirler.

H.4.1

1.4

P1

BY.4*

İşin niteliğine göre mesaiye kalacak çalışanları belirler.*

H.4.2

1.4

P1

BY.5

İşin özelliğine göre mesaide yapılan çalışmaları denetler.

 

H.4.3

1.4

P1

BY.6

Yapılan fazla mesaileri ücretlendirmek üzere muhasebeye iletir.

H.4.4

1.4

P1

BY.7

Verilen senaryoda belirtilen iş hacmi ve hedeflerine göre optimum çalışan ihtiyacını belirler.

H.7.1

1.7

P1

BY.8*

İşe alım için belirlediği adayları ilgili birime iletir.*

H.7.4

1.7

P1

BY.9

Verilen senaryo ile çalışanların yıllık izin çizelgelerinin hazırlandığını kontrol eder.

H.10.1

1.10

P1

BY.10

Yıllık izin çizelgelerini onaylar.

H.10.3

1.10

P1

BY.11

Performans değerlendirmelerine göre terfi edecek çalışanı belirler.

H.11.1

1.11

P1

BY.12

Verilen senaryoya uygun olarak acentanın sabit ve değişken maliyetlerini inceler.

I.1.1

2.1

P1

BY.13

Senaryoda belirtilen acenta ürününün özelliğine göre giderlerini belirler.

I.1.2

2.1

P1

BY.14

Ürüne ilişkin yasal giderleri tespit eder.

I.1.3

2.1

P1

BY.15

Beklenmeyen giderleri değerlendirir.

I.1.4

2.1

P1

BY.16

Önceki yılların ürün ve hizmet satışlarının gelirlerine bakarak elde edilecek gelirleri değerlendirir.

I.2.1

I.2.2

2.2

P1

BY.17

Verilen senaryoya göre bütçe taslağı oluşturmak için tahmini sabit ve değişken işletme giderlerini belirler.

I.3.1

2.3

P1

BY.18

Tahmini faaliyet giderlerini belirler.

I.3.2

2.3

P1

BY.19*

Operasyon maliyet giderlerini belirler.*

I.3.3

2.3

P1

BY.20*

Oluşturulması planlanan ürüne göre yapılan diğer ürün satışlarından elde edilecek gelirleri belirler.*

I.3.4

2.3

P1

BY.21

Belirlenen verilere göre bütçe taslağının oluşturulduğunu kontrol eder.

I.3.5

2.3

P1

BY.22

Acenta harcamalarının planlanan bütçede belirlenen giderlere uygunluğunu kontrol eder.

I.4.1

2.4

P1

BY.23

Birimlerden gelen talepler içerisinde bütçeye uygun olanları karşılar, uygun olmayanları ilgili birime bildirir.

I.4.2

I.4.3

2.4

P1

 

 

 

 

 

(* Kritik Adımlar)