Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı


TÜRSAB SBM
olarak belgelendirme faaliyetlerimizi,

·         Tarafsızlık

·         Bağımsızlık

·         Dürüstlük

·         Adalet

·         Eşitlik

·         Gizlilik

·         Kaliteli İş ve Hizmet ilkelerine bağlı kalarak yerine getireceğimizi,

 

*TS EN ISO / IEC 17024 standardına, MYK mevzuatına ve MYK tarafından belirlenen usul ve yöntemlere uygun bir biçimde çalışacağımızı,

*Tarafımızdan oluşturulmuş idari ve mali yapı ile prosedür ve prosedürlere yönelik uygulamaların tarafsızlığının değerlendirilmesinde üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyeceğimizi,

*Görev tanımı ile belirlenen tarafsızlığın değerlendirilmesi kapsamındaki görev, yetki ve sorumluluklarımıza ilişkin faaliyetlerin tümünde gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine uygun hareket edeceğimizi,

*Tarafımızca oluşturulmuş idari ve mali yapı ile prosedür ve prosedürlere yönelik uygulamaların tarafsızlığının değerlendirilmesinde ortaya çıkabilecek tüm bilgi, belge ve kararları gizli tutacağımızı, söz konusu bilgi ve belgeleri yasal zorunluluklar dışında üçüncü kişiler ve kuruluşlar ile paylaşmayacağımızı; ancak, tarafsızlığın sağlanmasına yönelik alınan kararların uygulanmaması durumunda, ilgili mercilere (Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu) bildirimde bulunacağımızı,

*Hizmet alacağımız taraflar ile aramızda herhangi bir mali, ticari, menfaat ve akrabalık ilişkisi olması ve bu ilişkinin görev, yetki ve sorumluluklarımız dahilinde alınan kararların gizlilik ve tarafsızlığını tehlikeye düşürme ihtimali bulunması halinde ilgili taraflara hizmet sunmayacağımızı taahhüt ederiz.