Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

 TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANI (Üst Yönetim İçin)

 

  "Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı"  ile aşağıda imzası bulunan ben, ölçme-değerlendirme sürecindeki tüm görevlerimi TÜRSAB SBM Personel Belgelendirme Politikası olan,

 

 • Tarafsızlık
 • Bağımsızlık
 • Dürüstlük
 • Adalet
 • Eşitlik
 • Gizlilik
 • Kaliteli İş ve Hizmet

ilkelerine bağlı kalarak yerine getireceğimi,

 

  Kurumumun bağlı olduğu yasalara uygun,

 • Misyonu ve vizyonu ile uyumlu,
 • Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayarak,
 • Belgelendirme prosesi ile ilgili kişi ya da kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyerek,
 • Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personele tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme prosesinin eşit ve adil yürümesine ve gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayarak,
 • Kalite el kitabının ve tüm prosedürlerinin içeriğine bağlı,
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları çerçevesinde,
 • ISO 17024 standardına uygun bir biçimde,

 

 Tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.