Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Ücret Politikası

TÜRSAB SINAV VE BELGELENDİRME SINAV PROGRAMLARI ÜCRETLENDİRME:

TRANSFER ELEMANI/TUR LİDERİ (SEVİYE 3) 13UY0155-3

(A1) İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Koruma Yöntemleri

A1/T1

400 TL

(A2) İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

A2/T1

400 TL

(A3) Transfer Süreci

A3/T1

400 TL

A3/P1

750 TL

YETERLİLİK TOPLAM ÜCRETİ:

1.950 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ                             : 750 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ                           : 300 TL

 

SEYAHAT ACENTASI SATIŞ GÖREVLİSİ (SEVİYE 4) 13UY0154-4

(A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

A1/T1

400 TL

(A2) İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

A2/T1

400 TL

(A3) Seyahat Acentası Ürünlerinin Tanıtımı ve Satışı

A3/T1

400 TL

A3/P1

1400 TL

YETERLİLİK TOPLAM ÜCRETİ:

2.600 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ                             : 1400 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ                           : 300 TL

 

SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU (SEVİYE 5) 13UY0153-5

(A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

A1/T1

400 TL

(A2) İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

A2/T1

400 TL

(A3) Ürün Planlama Süreci

A3/T1

400 TL

A3/P1

806 TL

(A4) Operasyon İşlemleri Süreci

A4/T1

400 TL

A4/P1

624 TL

YETERLİLİK TOPLAM ÜCRETİ:

3.030 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ                             : 1430 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ                           : 300 TL

  

SEYAHAT ACENTASI YÖNETİCİSİ (SEVİYE 6) 14UY0196-6

(A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

A1/T1

400 TL

(A2) İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

A2/T1

400TL

(A3) Satış Öncesi İşlemlerin Yürütülmesi ve Satış İşlemlerinin Denetlenmesi

A3/T1

400 TL

A3/P1

520 TL

(A4) Operasyon İşlemlerinin Değerlendirilmesi

A4/T1

400 TL

A4/P1

390 TL

(A5) Seyahat Acentası Çalışanlarının ve Bütçe İşlemlerinin Yönetilmesi

A5/T1

400 TL

A5/P1

520 TL

YETERLİLİK TOPLAM ÜCRETİ:

3430 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ                             : 1430 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ                           : 300 TL

 

ÖN BÜRO YÖNETİCİSİ (SEVİYE 5) 12UY0079-5

(A1) Ön Büroda İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

A1/T1

400 TL

(A2) Ön Büro Organizasyonu ve Temel Mesleki Kavramlar

A2/T1

400 TL

(A3) Ön Büro Operasyonu

A3/T1

400 TL

A3/P1/P2

P1:450 TL

P2:450 TL

YETERLİLİK TOPLAM ÜCRETİ:

2.100 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ                             : 900 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ                           : 300 TL

 

ÖN BÜRO GÖREVLİSİ (SEVİYE 4) 12UY0078-4

(A1) Ön Büroda İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

A1/T1

400 TL

(A2) Ön Büro Organizasyonu ve Temel Mesleki Kavramlar

A2/T1

400 TL

(A3) Ön Büro Faaliyetleri

A3/T1

400 TL

A3/P1

750 TL

YETERLİLİK TOPLAM ÜCRETİ:

1.950 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ                                         : 750 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ                                       : 300 TL

 

KAT HİZMETLERİ SORUMLUSU (SEVİYE 5) 12UY0098-5

(A1 İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Koruma Yöntemleri

A1/T1

400 TL

(A2) İş Organizasyonu

A2/T1

400 TL

A2/P1

375 TL

A3/P1

375 TL

(A3) Operasyonun Yönetimi

A3/T1

400 TL

(A4) Periyodik İşlemler

A4/T1

400 TL

(A5) Kalite Yönetim Sistemi

A5/T1

400 TL

YETERLİLİK TOPLAM ÜCRETİ:

2.750 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ                                         : 750 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ                                       : 300 TL

 

KAT SORUMLUSU (SEVİYE 3) 12UY0097-3

(A1) İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yöntemleri

A1/T1

350 TL

(A2) İş Organizasyonu ve Kalite Yönetim Sistemi

A2/T1

350 TL

A2/P1

250 TL

(A3) Bölge Denetimi

A3/T1

350 TL

A3/P1

250 TL

(A4) Periyodik İşlemler

A4/T1

350 TL

A4/P1

250 TL

(A5) Gün Sonu (Vardiya Sonu) İşlemleri

A5/T1

350 TL

A5/P1

250 TL

YETERLİLİK TOPLAM ÜCRETİ:

2.750 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ                                         : 1000 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ                                       : 300 TL

  

VALE GÖREVLİSİ (SEVİYE 3) 19UY0387-3

(A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

A1/T1

400 TL

(A2) Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme

A2/T1

400 TL

A2/P1

1.450 TL

YETERLİLİK TOPLAM ÜCRETİ:

2.250 TL

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ                                         : 1.450 TL

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ                                       : 300 TL

 

AÇIKLAMALAR:

*Sınav ücretlerine KDV dâhildir.

*Sınava girecek olan adaylar sınav öncesinde sınav ücretinin tamamını yatırmış olması gerekmektedir.

*Sınava girecek olan adayların konaklama, yol vb. giderleri kendilerine aittir.

*TÜRSAB SBM gerekli gördüğü takdirde ücretlendirmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Belgelendirme Ücreti Tahsilatı: 

 *Sınav ve Belgelendirme ücretlerine MYK Belge ücreti dahil değildir. MYK belge ücretine MYK web sitesinden ulaşılabilir. (2023 Yılı Belge Ücreti 300 TL’dir)

*Belgelendirme ücretin sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.

*Belgelendirme ücreti tahsilatı banka yolu ile yapılacak olup hiçbir şekilde elden ödeme kabul edilmeyecektir. Dekontun bir nüshası web sitesinde aday giriş ekranından yapılacak başvuruya eklenmelidir.

*Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir.

*Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.

*Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.

*Toplu başvurularda kişi sayısı 15 ve üzeri olmalıdır. 15 kişi altında olan başvurular toplu başvuru olarak kabul edilemez. Yapılacak indirimler her halükârda %25’yi aşamaz.

Belge Masrafı: Tüm seviyelerdeki ulusal yeterliliklerde ilk belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir.

Belge Yenileme Masrafı: Sınavlı ya da sınavsız belge yenileme sonucunda belge basım için belirlenen ücreti ifade etmektedir.

Tekrar Belge Basım Masrafı: Yabancı dilde ikinci belge basımı, belge geçerlilik süresi içerisinde kayıp, yıpranma, kişisel bilgilerde değişiklik gibi nedenlerden dolayı ikinci kez belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK), tekrar belge basım işlemi için bu ücret kadar işlem bedeli talep edebilir.

 

*Başvuru ücretleri aşağıda detayları verilen hesap numarasına yatırılacaktır: 

 

TURİZM VE SEYEHAT ACVAKFI İKTİSADİ İŞL

FULYA ISTANBUL SUBESI-S00728

İBAN: TR 79 0001 5001 5800 7314 7304 96

HESAP NO: 00158007314730496