Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Sınav ve Belgelendirme Şartları

SINAV BAŞVURULARININ ALINMASI

ACİL DURUM BROŞÜRÜ


Başvurular TÜRSAB SBM’de sadece WEB SAYFALARIMIZ üzerinden alınmaktadır.

HIZLI BAŞVURU KLAVUZU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 Kuruluşumuz tarafından belgelendirme yapılan yeterlilikler ve standartlar aşağıdaki listede yer almaktadır. Belgelendirme programının sınav şartlarını görüntülemek için ilgili yeterlilik veya standardın üzerine tıklayınız.

Belgelendirme Kapsamları için tıklayınız

 

 Sınav takvimi ve sınav programı sınavdan en geç iki hafta önce TÜRSAB SBM’nin http://www.tursabsbm.org.tr  web adresinde yayınlanacaktır. 

Sınavlara başvurmak isteyen adaylar web sitemizde yer alan “Online Başvuru” Bölümünden “İlk Başvuru”, “Birim Birleştirme”, “Tekrar Başvuru”, “Yeni Belge Kayıt” sekmelerinden kendisine uygun olanı seçerek ilgili yeterliliğe ait “Belgelendirme Başvuru Formu’nu” eksiksiz bir biçimde doldurmalıdır. Aday genel başvuru esnasında fotoğraf yüklemelidir. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu ise sınav kaydı kesinleştiğinde sisteme yüklemelidir. Ödeme yapıldığına ilişkin banka dekontu sisteme yüklenmediği takdirde başvuru geçersiz sayılır. Aday, sistem üzerinden yapmış olduğu  tüm bu işlemlerden sonra başvurunun çıktısını alıp imzalamalıdır.  

Aday başvuru formunun ıslak imzalı halini sınava geldiğinde yanında getirmelidir; aksi takdirde sınava alınmayacaktır. 

İlgili form ve ekinde istenen gerekli evraklar TÜRSAB SBM tarafından kontrol edilir. Form ve eklerin uygun olması durumunda adayların sınav başvurusu kabul edilir. Sınav takvimine göre sınava alınırlar. 

Aynı şekilde başvuru durumu uygun olmayan (başvurusu kabul olmayan) adaylar, gerekçeli olarak e-mail ile bilgilendirilir. Sınav başvurusu kabul edilmeyen adayların sınav ücretleri iade edilir. 

Sınava başvuran aday sayısı, tasarımlanan sınav için öngörülen aday sayısından fazla olursa başvuru sırasına göre adaylar sınava alınırlar. 

TÜRSAB SBM web sayfasında belirlenen sınav takviminde yapılabilecek değişiklikler en geç 2 gün önce, sınava girecek adayların başvuru yaptığı yeterlilik birimleri, yazılı ve uygulamalı sınav yerleri, sınav tarihleri ve sınav saatleri web sayfasında ilan edilir ve e-posta ile bilgilendirme yapılır.

Sınava Gelirken Getirilmesi Gereken Evraklar:

* Web üzerinden doldurulmuş fotoğraflı başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı,
* Fotoğraflı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport


SINAV BAŞVURULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR


İlk defa başvuru yapacak olanlar için ilgili mesleklerin tüm birimleri seçilmiş olarak gelecektir. Tekrar başvuru yapacak olan veya Birim Birleştirme sınavlarına girecek olan kişiler ise sadece girecekleri (teorik ve/veya pratik) sınavı işaretlemekle yetinmelidir.


Daha önce TÜRSAB SBM’den belgelendirme başvurusu yapmış adaylar farklı bir yeterlilikten başvurmak istediklerinde ise "Yeni Belge Kayıt" seçeneği ile başvuru işlemlerini web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.

İlk Başvuru:

İlk defa başvuru yapan adaylar içindir. İlk başvuruda tüm birimler zorunlu olarak seçilir.

Birim Birleştirme:

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adayların, MYK tarafından TÜRSAB SBM ve diğer yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen, sadece tercih edecekleri yeterlilik BİRİMİ bazında başvuru yaptıkları sınavdır. Aday, başvuru yapılacak ulusal yeterliliğin herhangi bir biriminden başarılı olduğunu belgeleyerek https://tursabsbm.voc-tester.com/basvuru adresinden belgelendirme başvurusu yapabilir. 


Tekrar Başvuru:

Aday/belgeli personelin daha önce girmiş olduğu sınav birimlerinden veya bölümlerinden başarısız olduğu takdirde başarısız olduğu birimlerden/bölümlerden tekrar başvuru yaptığı sınavdır.

Adaylar, ödedikleri sınav ücreti karşılığında, 1 yıl içinde aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca düzenlenecek ikinci sınava ücretsiz katılabilirler. Ücretsiz katılacakları sınava, ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde girilmesi durumunda, sadece başarısız olunan bölümler bazında başvurmak mümkündür. Sınav sonuçlarının geçerliliği 1 yıldır. Ücretini ödemek kaydıyla, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek olan 3. sınava başarısız olunan sınav bölümü bazında başvuru yapmak da mümkündür. Bu başvurular “Tekrar Başvuru” sekmesinden tekrar başvuru kısmının işaretlenmesi ile gerçekleşir.

Ücretsiz ve tekrar başvuru sınav hakkı, daha önce sınavlarına girmiş olduğu yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. 


Yeni Belge Kayıt:

Daha önceden belge almış adayın farklı bir ulusal yeterlilik başvurusunda bulunabileceği sınavdır.


"On-Line" Başvuru Süreci:

Adaylar TÜRSAB SBM’ nin web sitesindeki "Online İşlemler" sekmesinden başvuru türüne göre belge almak istediği ilgili yeterlilikten başvuru yapar. SBM Yazılım, başvuru yapan adaya kimlik belgesindeki seri numarasını şifre olarak mail aracılığı ile iletir. Aday TÜRSAB SBM web sitesinde yer alan "Aday Girişi" ekranından girip başvuru takibini yapabilir.

Aday başvuru yaptığında başvuru formu TÜRSAB SBM mail adresine gelir. Yapılan incelemeye göre sınava girmesinde herhangi bir engeli olmayan adayların başvurusunu yazılım üzerinden kabul edilir.

Aday; fotoğrafını, banka dekontunu ve kimlik fotokopisini yüklediğinde başvuru işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

Başvuru yapan adaylar; e-posta adreslerine otomatik olarak gönderilen aktivasyon işlemini onayladıkları anda kullanılabilir hale gelen şifrelerini belge kullanım süresince şahsi hesaplarına girebilmek için kullanırlar.

Her sınav takviminde ilgili sınavın, ilk ve son başvuru tarihleri www.tursabsbm.org.tr  web sitesinde ilan edilecektir. Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular bir sonraki sınav programına dahil edilecektir.  

Yapılacak sınavlara yeterli sayıda başvuru gerçekleşmediği takdirde TÜRSAB SBM ilgili sınavı başka bir güne erteleyebilir. Bunu da web sitesi üzerinden duyuru olarak ve başvuru yapan adayların e-posta adreslerine bilgilendirme maili atarak haber verir.

"Başvuru Formu" doldurulurken, sistemin bilgileri kabul etmesi için, en son adımda yer alan “Başvuru Şartlarını ve Sınav Şartlarını Görmek İçin Tıklayınız” linki tıklanarak adayın bu şartları ve taahhüdü okuması ve ardından “Başvuru Taahhüdünü ve Sınav Şartlarını Okudum ve Yukarıdaki Bilgilerimi Onaylıyorum” kutucuğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi takdirde sistem bilgileri kabul etmemektedir. Böylelikle başvuru işlemi neticelendirilir.

Adayın, başvuru formunu doldururken imzalamayı taahhüt ettiği "Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi"ni sınava girdiğinde imzalaması gerekmektedir.

Aday ödeme yaptığını belgeleyen banka dekontunu, başvuru formunu doldurduğu ekrana yüklemelidir. Başvuru yapan adaylar kayıtlarının alınıp alınmadığını kendilerine gönderilecek e-posta dışında TÜRSAB SBM web sitesinde yer alan "Aday Girişi" ekranından giriş yaparak takip edebilirler.

Başvurular her bir meslek için ayrı web üzerinden başvuru formları doldurularak yapılır.

Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken başvuru sahiplerinin, engel durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu belirtme hakkı vardır. Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmesi durumunda, TÜRSAB SBM tarafından başvuru sahibine başvurunun onaylanmadığına dair gerekçeli bilgilendirme e-posta yoluyla yapılır.

Sınava giremez kararı, başvuru yapan adaya gerekçeli bir şekilde yazılı olarak bildirilir. Kişi şartların değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

Daha önce hile ve kopya teşebbüsü sebebi ile sınavı sonlandırılmış kişinin başvurusu, şartlara uygunluk halinde dahi, ilgili teşebbüs tarihinden itibaren bir yıl geçmeden başvurusu onaylanmaz.

Başvuru sahibi, prosedürler ile belirlenmiş ve bu prosedürde geçen belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine, belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ve hak kazanması halinde sınavdan önce imzaladığı “Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi” nin geçerli olacağına, gizli sınav materyallerini ifşa etmemeye ve hileli sınav uygulamalarında yer almamaya dair yazılı beyanda bulunur.


SINAV ÜCRETLERİ

Sınav ücreti, http://tursabsbm.org.tr/ucret-politikasi linkinde ilan edilecek banka hesap numarasına, havale veya EFT yoluyla yatırılabilir. Ücretler yıllık olarak düzenlenir ve TÜRSAB SBM web sitesinde ilan edilir. Sınavlara katılarak başarısız olan adaylar, en fazla 1 yıl içerisinde ve 1 adet sınava ücretsiz olarak katılabilirler. İlk sınav tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş veya adaylar üst üste 2 sınavdan başarısız olmuş ise, yeniden sınav ve belgelendirme ücreti talep edilir.

Bireysel olarak yapılan ödemelerde adayın ödeme açıklaması kısmında T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gereklidir. İşverenler tarafından toplu yapılan sınav başvurularında ise, işverenin ilave olarak söz konusu ödemenin hangi adaylara ait olduğunu belirtir listeyi merkezimize faks veya e-posta yoluyla ulaştırması gerekir.


SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere iki bölümden oluşur. Önce "Teorik" ardından "Performans" sınavları gerçekleştirilecek olup her iki sınavdan da başarılı olması durumunda Aday ilgili yeterlilikten başarılı olarak kabul edilir.

 

BELGELENDİRME SÜRECİ


Belge Teslimi:

Sınav sonuçlarına göre belge almaya hak kazanan adayların Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan belgeleri, TÜRSAB SBM'nin imzasıyla belge sahiplerine başvuru formunda belirttikleri teslim şekline göre elden veya posta/kargo yoluyla iletilir. Belgenin posta ile iletilmesi durumunda posta/kargo teslim evrakı esas alınıyor olsa da adayların yine de Belge Teslim Formu’nu imzalayıp TÜRSAB SBM’ye posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Belgenin Geçerlilik Süresi:

Belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, 5 yıl süresince geçerlidir. 

Belge İptali:

Aşağıda verilen tanımlamalara uygun belgeler iptal edilir.

* Gözetim süreci bitmiş ve askı sürecini geçirmiş belgeler,

* Logo ve Belge Kullanım Prosedürü'ne aykırı şekilde şekilde kullanılmış, düzeltme istenmiş olmasına rağmen düzeltme yapılmamış belge sahiplerinin belgeleri,

* Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgeleri.

 

LOGO VE BELGE KULLANIM PROSEDÜRÜ için tıklayınız.