Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Kalite Politikamız

MİSYONUMUZ:

Turizm sektörünün belkemiği TÜRSAB’ ın kuruluşu olan TÜRSAB Sınav ve Belgelendirme Merkezi; Turizm sektöründe hizmet veren çalışanlar için, Akreditasyon ve MYK yetki kapsamında yer alan standartlar, rehberler ve İSG kurallarına bağlı kalarak tarafsız, bağımsız ve tüm taraflara fırsat eşitliği sağlayarak gelişime açık, çıkar çatışması yaratmayacak şekilde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek.

VİZYONUMUZ:

Turizm sektörü ve sektörü etkileyen tüm mesleklerde Avrupa’da geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi sınavlarıyla turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmak ve nitelikli işgücünü ortaya çıkarmak.

Mesleki Yeterlilik belgesi veren, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip personel sayısını artırarak, sektörde hizmet kalitesinin beklenen seviyenin üstüne çıkmasına vesile olan öncü kuruluş olmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

  •          Tarafsızlık
  •          Bağımsızlık
  •          Dürüstlük
  •          Adalet
  •          Eşitlik
  •          Gizlilik
  •          Kaliteli İş ve Hizmet

ilkelerine bağlı kalarak; Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve TS EN ISO/IEC 17024 standardını esas alarak ve TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında bir kalite yönetim sistemi oluşturularak ölçme değerlendirme / sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Belgelendirme Programlarını güncel tutmak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

MYK yetkilendirme kriterlerine uygunluğu sağlamak,

Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamalarında İSG önlemlerini almak,

İtiraz ve şikayete açık olarak kaliteyi yükseltecek şekilde değerlendirmek,

Gizlilik ve güvenliği tehlikeye düşürebilecek faaliyetleri veya çıkar çatışması yaratabilecek durumları Risk Analiz Formu ile belirleyip ortadan kaldırmak, Hizmet kalitesini sürekli yükseltmek ve bu kalite politikasının çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak.