Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Kalite Politikamız


TÜRSAB SBM
olarak kalite politikamızın amacı,

 

*Seyahat acentacılığı mesleğine ilişkin kalite ve hizmet standartlarını yükseltmek,

*Personelin işe adapte olmasında yaşanılan zaman ve maliyet kaybını önlemek,

*Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek,

*Mesleğe ilişkin verilecek Yeterlilik belgelerinin Ulusal ve Uluslararası tanınırlığını sağlamaktır.