Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Seyahat Acentesi Ürün Planlama Ve Operasyon Sorumlusu

Seyahat Acentesi Ürün Planlama Ve Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği için tıklayınız.

 

13UY0153-5 SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU (SEVİYE 5) BELGELENDİRME PROGRAMI VE SINAV TALİMATLARI için tıklayınız.

 

SEYAHAT ACENYASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU

TEORİK SORU VE SENARYOLARIN HAZIRLANDIĞI BG/BY İFADELERİ

Zorunlu Birimler:

  •          13UY0153-5/A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri.
  •          13UY0153-5/A2- İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri. 
  •          13UY0153-5/A3- Ürün Planlama Süreci.
  •          13UY0153-5/A4- Operasyon İşlemleri Süreci

*T1: Teorik Sınav: 5 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı (T1) uygulanmaktadır. Soru başına 1-1,5 dakikalık süre uygun görülmüştür.

Bu sınavda başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

 

A1: Adaylara birimle ilgili en az 20 soru yöneltilir.

A2: Adaylara birimle ilgili en az 15 soru yöneltilir.

A3: Adaylara birimle ilgili en az 17 soru yöneltilir.

A4: Adaylara birimle ilgili en az 21 soru yöneltilir.

 

P1: Performans Sınavı: Uygulama, işle ilgili performansa dayalı sınavdır.

Performans Sınavları A3 ve A4 birimlerinden yapılmaktadır. (Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.)

Performans Sınavı, SBM Yazılım üzerinden adaya daha önce sorulmamış senaryolardan bir kod verilerek sınav için senaryo seçilir.

Uygulama sınavı, SBM Yazılım’da örnek olay senaryosuna göre Beceri ve Yetkinlik (BY) Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılır. Uygulama sınav kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Senaryonun süresi en fazla 30 dakikadır.

 

SEYAHAT ACENYASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri. (T1)

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından bulunması gerekenleri sıralar.

A.1.1 A.1.2

1.1.

T1

BG.2

Yapacağı iş ile ilgili oluşabilecek risk etmenlerini azaltma metodlarını sayar.

A.1.3 A.1.4

1.1.

T1

BG.3

İşi ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunur.

A.1.4

1.1

T1

BG.4

İSG koruma ve müdahaleye yönelik araçların kullanıma hazır olması gerektiğini belirtir. 

A.2.1

1.2.

T1

BG.5

Uyarı ve işaret levhalarının kullanma yerleri ile amaçlarını açıklar.

A.2.3

1.2.

 

T1

BG.6

Kendisinin ve astlarınınkullanması gereken kişisel koruyucu donanımları (KKD) açıklar.

A.2.2

1.2.

T1

BG.7

Tehlikeli durumlarda kimleri bilgilendirmesi gerektiğini açıklar.

A.2.4

1.2.

T1

BG.8

Acil durum anında neler yapılacağını sıralar.

A.2.4

1.3.

T1

BG.9

İşi ile ilgili çevre koruma metotlarını sayar.

B.1.1

B.1.2

B.1.3

2.1.

T1

BG.10

İşyerinde oluşabilecek çevresel risk etmenlerine karşı alınacak önlemleri tanımlar.

B.2.1

2.2.

T1

BG.11

Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanma yöntemlerini sıralar.

B.2.2

2.2.

T1

BG.12

Dönüştürülebilen            malzemelerin ayrıştırılma metotlarını sayar.

B.2.3

2.2.

T1

BG.13

İşletmenin hizmet kalite standartları yönetmeliklerinde          bulunması gerekenleri belirtir.

C.1.1

3.1.

 

T1

BG.14

İşyeri talimatlarına uygun olan kalite yönetim ve hizmet gerekliliklerini açıklar.

C.1.2

3.1.

 

T1

BG.15

İşletmenin hizmet kalite standartlarını arttırmaya yönelik faaliyetlerini açıklar.

C.1.3 C.1.4

3.1.

 

T1

BG.16

Araç, gereç ve malzemelerin standartlara uygun olması gerektiğini belirtir.

C.2.1

3.2.

 

T1

BG.17

İş yeri talimat ve planlarına göre kalite gerekliliklerini tanımlar.

C.2.2

3.2.

T1

BG.18

İşlerin kalite standartlarına göre uygulandığına dair kalite raporlarını düzenleme metotlarını sayar.

C.2.3

3.2.

 

T1

BG.19

Sorumluluk alanlarında saptanan hataları uygun şekilde çözümleme yöntemlerini belirtir.

C.2.4

3.2.

 

T1

 

 SEYAHAT ACENYASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

A2- İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri (T1)

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

Hijyen kurallarını ve çalışma esnasında işyeri prensiplerine uygun olan kılık ve kıyafetleri tanımlar.

D.1.1

D.1.2

1.1.

T1

BG.2

Günlük rezervasyonlar ve satış durumları ile ilgili bilgileri alması gerektiğini belirtir.

D.2.1

1.2.

 

T1

BG.3

İşyeri talimatlarına göre takip etmesi gereken rezervasyon iptalleri ve satış iadelerinin nasıl yapılacağını açıklar.

D.2.2

1.2.

 

T1

BG.4

İşyerinde kullanacağı araç, gereç ve malzemelerin kullanıma uygun olması gerektiğini belirtir.

D.3.1

1.3.

 

T1

BG.5

Araç, gereç ve malzemelerin kullanımı hakkında astlarına bilgi vermesi gerektiğini açıklar.

D.3.2

 

1.3.

T1

BG.6

İşinin gerektirdiği bilgisayar sistem ve programlarının çalışırlığını kontrol etmesi gerektiğini açıklar.

D.3.3

1.3

T1

BG.7

Mesleki gelişimini eğitim ve seminerlere katılarak sağlayacağını açıklar.

H.1.1 H.1.2

2.1.

T1

BG.8

Acenta ürünleri ile ilgili gelişme ve değişiklikleri takip etmesi gerektiğini belirtir.

H.1.3

H.1.4

2.1.

 

T1

BG.9

Kişisel gelişimini artırıcı faaliyetleri tanımlar.

H.2.1

H.2.2

H.2.3

H.2.4

2.2

T1

BG.10

İşe yeni başlayan personele işyeri prensiplerini anlatır. 

H.3.1

 

2.3.

 

T1

BG.11

İşyeri faaliyetini kapsayan acenta ürünleri hakkında bilgi edinmesi gerektiğini belirtir.

H.3.2

2.3.

T1

  

 

SEYAHAT ACENYASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

A3- Ürün Planlama Süreci (T1)

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

Pazar     ülkelerin              trendlerini                 izleme yöntemlerini sayar.

E.1.1

1.1.

T1  

BG.2

Özel programların hazırlanma zamanlarını tanımlar. 

E.1.3

1.1.

T1

BG.3

Destinasyonlarda             aranan uygunluk koşullarını anlatır. 

E.1.4

1.1.

T1

BG.4

Destinasyonlardaki promosyon ve kültürel aktivitelerin neler olabileceğini sıralar.

E.1.6

1.1.

T1

BG.5

Müşteri profilini ve uygun olabilecek ürünleri tanımlar.

E.1.8

1.1.

T1

BG.6

Hedef kitleyi özellikleri bakımından tanımlar.

E.2.1

1.2.

T1

BG.7

Ürün geliştirirken hedef kitlenin taleplerini sayar.

E.2.2

1.2.

T1

BG.8

Destinasyon       imkanlarının       yeterlilik kriterlerini belirtir.

E.3.3

1.3.

T1

BG.9

Ürünün kapsadığı hizmetleri gerçekleştirecek kişilerin niteliklerini tanımlar.

E.4.6

1.4.

T1

BG.10

Nihai ürün maliyeti oluşturmayı anlatır.

E.5.1

1.5 

T1

BG.11

Ürün satış fiyatı belirleme yöntemlerini sıralar.

E.5.2

1.5.

T1

BG.12

Hizmet alınan işletmelerin belli dönemlerde uyguladığı aksiyonları takip eder.

E.5.3

1.5.

T1

BG.13

Hizmet sözleşmelerinin kimlerle yapılacağını sıralar.

E.6.2

1.6.

T1

BG.14

Ürün      tanıtımında         kullanılan            araç                 ve yöntemleri sayar.

E.7.1

E.7.2

1.7.

T1

BG.15

Dönemsel promosyonları tanımlar.

E.7.3

1.7.

T1

 

 SEYAHAT ACENYASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU TEORİK VE PERFORMANS SORULARIN HAZIRLANDIĞI BY İFADELERİ

A3- Operasyon İşlemleri Süreci (T1+P1)

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik

Birimi Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BY.1 *

Verilen senaryoya           göre       popüler destinasyonları belirler.

E.1.1 E.1.2

1.1.

 

P1

BY.2

Yurt içi ve yurt dışı tatil dönemleri için özel programlar belirler. 

E.1.3

1.1.

 

P1

BY.3

Destinasyonlardaki ulaşımı,  konaklama olanaklarını ve turizm işletmelerinin durumlarını araştırır.

E.1.4

1.1.

 

P1

BY.4

Uygun olan günübirlik tur ve diğer aktiviteleri araştırır.

 

E.1.5

1.1.

 

P1

BY.5

Destinasyonlarda belirlenen tarihlerdeki promosyon ve kültürel aktiviteleri araştırır.

E.1.6

1.1.

 

P1

BY.6

Rakiplerin ürünlerini ve piyasadaki durumlarını analiz eder.

E.1.7

1.1.

 

P1

BY.7

Müşteri profiline uygun ürünleri araştırır.

E.1.8

1.1.

 

P1

BY.8

Hedef kitlenin özelliklerini inceler.

E.2.1

1.2.

 

P1

BY.9

Hedef kitlenin talepleri doğrultusunda ürün geliştirir.

E.2.2

1.2.

 

P1

BY.10

Hedef kitlenin isteklerine uygun olan destinasyonu belirler.

E.3.1

1.3.

 

P1

BY.11

Hedef kitlenin beklentileri doğrultusunda aktiviteleri belirler.

E.3.2

1.3.

 

P1

BY.12

Destinasyonun arz          kapasitesinin uygunluğunu araştırır.

E.3.3

1.3.

 

P1

BY.13

Hedef kitlenin istekleri doğrultusunda destinasyonu coğrafi, tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları açısından değerlendirir.

E.3.4

1.3.

 

P1

BY.14

Müşteri profiline göre verilebilecek en uygun hizmetleri belirler.

E.4.1

1.4.

 

P1

BY.15

Ürün içinde verilecek hizmetlerle ilgili fiyatları toplar.

E.4.2

1.4.

 

P1

BY.16

Toplanan fiyatları değerlendirerek verilecek hizmetleri belirler.

E.4.3

1.4.

 

P1

BY.17

Fiyatlara göre hizmet alınacak işletmeleri belirler.

E.4.4

1.4.

 

P1

BY.18

Ön rezervasyonları yapar.

E.4.5

1.4.

 

P1

BY.19

Ürünün kapsadığı hizmetleri gerçekleştirmede görev alacak kişileri belirler.

E.4.6

1.4.

 

P1

BY.20*

Ürünün başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.

E.4.7

1.4.

 

P1

BY.21

Ürünü uygulamaya hazır hale getirir.

 

E.4.8

1.4.

 

P1

BY.22 *

Nihai ürün maliyetini oluşturur.

E.5.1

1.5.

 

P1

BY.23 *

Ürün satış fiyatını belirler.

E.5.2

1.5.

 

T1,P1

BY.24

Hizmet sürecinde gereken sözleşmeleri yapar.

E.6.1 E.6.2

1.6.

 

P1

BY.25

Ürün tanıtımının hangi araç ve yöntemlerle yapılacağını belirler.

E.7.1

1.7.

 

T1,P1

BY.26

Tanıtım materyallerinin hazırlanma sürecini yönetir.

E.7.2

1.7.

 

P1

BY.27

Dönemsel promosyonları belirler.

E.7.3

1.7.

 

P1

BY.28

Dönemsel promosyonları ilgili birimlere iletir.

E.7.3

1.7.

 

P1

BY.29

Hazırlanan ürünü pazarlamasını yapmak üzere satış görevlilerine devreder.

E.7.4

1.7.

 

P1

*Kritik Adımlar

 

 SEYAHAT ACENYASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BY İFADELERİ

A4- Operasyon İşlemleri Süreci (T1)

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

Rezervasyon iptalini tanımlar.

F.1.2

1.1.

T1

BG.2

Operasyonda görev alacak kişilerin niteliklerini, görevlerini sayar.

F.2.1

F.2.2

1.2.

T1

BG.3

Tur/transfer       dosyasında         bulunması gerekenleri sıralar.

F.4.1

1.4.

T1

BG.4

Olağanüstü         durumlarda        çözüm üretebilmeyi tanımlar.

F.4.5

1.4.

T1

BG.5

Tur liderliği görevlerini sayar.

F.5.1

1.5.

T1

BG.6

Hizmet alınacak işletmelere müşterilerle ilgili verilecek bilgileri sıralar.

F.5.4

1.5.

T1

BG.7

Operasyon esnasında kullanılacak araçgereçleri tanımlar.

G.1.2

2.1.

T1

BG.8

Ürün programını oluşturan hizmetleri belirtir.

G.3.1

2.3.

T1

BG.9

Operasyonu değerlendirme yöntemlerini sayar.

G.3.3

2.3

T1

BG.10

Müşteri iletişiminde etkili ve nazik davranmayı tanımlar.

Tutum ve

Davranışlar 9-

10

2.3.

T1

BG.11

Müşteri kayıtlarını tutma esaslarını belirtir.

G.4.1

2.4.

T1

BG.12

Operasyon esnasında yapılan harcamaların faturalandırılma kurallarını belirtir. 

G.4.2

2.4.

T1

BG.13

Operasyona ait dosyalama yöntemlerini sıralar.

G.4.6

2.4.

T1

 

 SEYAHAT ACENYASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU TEORİK VE PERFORMANS SORULARIN HAZIRLANDIĞI BY İFADELERİ

A4- Operasyon İşlemleri Süreci (T1+P1)

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BY.1 *

Verilen senaryoya uygun olarak, satış birimi ile düzenli irtibat sağlar.

F.1.1

1.1.

 

P1

BY.2

Verilen senaryoya göre, satışları eksiksiz bir şekilde takip eder.

F.1.1

1.1.

 

P1

BY.3 *

İşyeri talimatlarına uygun olarak gereken durumlarda rezervasyon iptali yapar.

F.1.2

1.1.

 

T1,P1

BY.4 *

Ulaşım araçlarının tarih ve saatlerini kesinleştirir.

F.1.3

1.1.

 

P1

BY.5 *

Ulaşım araçlarının koltuk sayılarını kesinleştirir.

F.1.4

1.1. 

P1

BY.6 *

Konaklama işlemlerini kesinleştirir.

F.1.5

1.1. 

P1

BY.7

Müşteri listesine göre gidilecek yerlerdeki rezervasyonların sözleşmesini yapar.

F.1.6

1.1.

 

P1

BY.8 *

Gidilecek işletmelere müşteri listelerini gönderir.

F.1.7

1.1.

 

P1

BY.9

Kesin satış sonuçlarını muhasebe kayıtlarına doğru şekilde aktarır.

F.1.8

1.1.

 

T1,P1

BY.10

Operasyonda görev alacak kişileri ihtiyaca uygun şekilde belirler.

F.2.1

F.2.2

1.2.

 

P1

BY.11

Operasyonda görev alan kişileri hizmet kalitesine uygunlukları açısından denetler.

F.3.1

1.3.

 

P1

BY.12

Kurallara uymayan görevlilere uygun şekilde müdahale eder.

F.3.2

1.3.

 

P1

BY.13

Tur/transfer dosyasını eksiksiz olarak hazırlar.

F.4.1

1.4. 

T1,P1

BY.14

Ürüne ait dosyayı operasyonda görev alacak kişiye eksiksiz olarak teslim eder.

F.4.2

1.4.

 

P1

BY.15

Müşterilerden tahsil edilmemiş ürün bedellerinin imzalı belge karşılığı tahsil edilmesini sağlar.

F.4.3

1.4.

 

P1

BY.16

Operasyon süresince görevlilerle iletişim halinde olur.

F.4.4

1.4.

 

P1

BY.17

Operasyon esnasında ortaya çıkan sorunlara en uygun çözümleri üretir.

F.4.5

1.4.

 

P1

BY.18

Araçta bulundurulması zorunlu belgelerin eksiksiz olup olmadığını denetler. 

F.5.2

1.5.

 

T1,P1

BY.19

Tur aracının tur için gereken donanımlara sahip olup olmadığını denetler.

F.5.3

1.5.

 

T1,P1

BY.20

Verilen senaryoya uygun olarak müşterilerin özel isteklerine göre işletmelerin ön hazırlık yapmalarını sağlar.

F.5.4

1.5. 

P1

BY.21

Hizmet alınan işletmelere müşterilerle ilgili ön bilgi verir. 

F.5.5

1.5.

P1

BY.22

Hizmet alınan işletmelerde müşteri memnuniyetinin sağlanıp sağlanmadığını denetler.

F.5.6

1.5.

 

P1

BY.23

Operasyonu planlanan şekilde tamamlar.

F.5.7

1.5. 

P1

BY.24

Müşteriler tarafından unutulan eşya olup olmadığının        kontrolünün       yapılmasını sağlar.

G.1.1

2.1.

 

P1

BY.25

Kullanılan malzemelerin hasar görüp görmediğini kontrol eder.

G.1.1

2.1.

 

P1

BY.26

Operasyonda kullanılan araç-gereçlerin uygunluğunu kontrol eder.

G.1.2

2.1.

 

T1,P1

BY.27

Operasyonda görevli kişilere teslim edilen araç-gereç ile müşterilerden tahsilatı yapılan ödemeleri imza karşılığı teslim alır.

G.1.3

2.1.

 

P1

BY.28

Anket formlarını uygun şekilde teslim alır.

G.2.1

2.2. 

P1

BY.29

Operasyon sonu bilgileri alır.

G.2.2

2.2. 

P1

BY.30

Operasyonda görevli kişilerden gelen maliyetleri düşürmeye yönelik önerileri değerlendirir.

G.2.3

2.2.

 

P1

BY.31

Operasyonda görevli kişilerden gelen müşteri memnuniyetine yönelik önerileri değerlendirir.

G.2.4

2.2

 

P1

BY.32

Ürün programını oluşturan hizmetlerin kalitesini analiz eder.

G.3.1

2.3.

 

P1

BY.33

Anket formlarını değerlendirir.

G.3.2

2.3. 

P1

BY.34

Anket formlarındaki değerlendirmelere göre müşterilere geri dönüş yapılmasını sağlar.

G.3.2

2.3.

P1

BY.35

Operasyonun olumlu ve olumsuz yönlerini tespit eder.

G.3.3

2.3. 

P1

BY.36

Operasyondaki olumsuzlukları   uygun şekilde çözümler.

G.3.4

2.3.

 

T1,P1

BY.37

Operasyonun    olumlu yönlerinin geliştirilmesini sağlar.

G.3.4

2.3.

 

P1

BY.38

Farklı ürün programlarına olan talepleri değerlendirir.

G.3.5

2.3.

 

P1

BY.39

Farklı ürünlerden elde edilen gelirleri değerlendirir.

G.3.6

2.3.

 

P1

BY.40

Müşterilerin       ürünlerle             ilgili değerlendirmelerine uygun şekilde cevap verir.

G.3.7

2.3.

P1

BY.41

Müşteri memnuniyetine göre yeni satışlar için zemin hazırlar.

G.3.7

2.3

 

P1

BY.42

İşyeri kurallarına göre müşteri kayıtlarını tutar.

G.4.1

2.4. 

P1

BY.43

Operasyona ait fatura gibi belgeleri operasyon görevlisinden teslim alır.

G.4.2

2.4.

 

P1

BY.44

Tahsilât ve ödemeleri net şekilde muhasebeye bildirir.

G.4.3

2.4.

 

P1

BY.45

Rezervasyon süresince kullanılan formları uygun şekilde dosyalar.

G.4.4

2..4

 

P1

BY.46

İstatistikî verileri işyeri kurallarına uygun olarak ilgili birime iletir.

G.4.5

2.4.

 

P1

BY.47

Operasyonla ilgili işlemleri uygun şekilde günceller.

G.4.6

2.4. 

T1,P1

*Kritik Adımlar