Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Seyahat Acentası Satış Görevlisi

Seyahat Acentası Satış Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği için tıklayınız.

 

13UY0154-4 SEYAHAT ACENTASI SATIŞ GÖREVLİSİ (SEVİYE 4) BELGELENDİRME PROGRAMI VE SINAV TALİMATLARI için tıklayınız.

 

SEYAHAT ACENYASI SATIŞ GÖREVLİSİ

TEORİK SORU VE SENARYOLARIN HAZIRLANDIĞI BG/BY İFADELERİ

Zorunlu Birimler:

 

  •          13UY0154-4 /A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri
  •          13UY0154-4 /A2- İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri
  •          13UY0154-4 /A3- Seyahat Acentası Ürünlerinin Tanıtımı ve Satışı

 

*T1: Teorik Sınav:Teorik Sınavlar A1, A2 ve A3 birimlerinden yapılmaktadır.

Yeterlilikte yer alan öğrenme çıktısı ve başarım ölçütlerine göre hazırlanmış kontrol listesi (BG: Bilgi ifadeleri) kullanılarak değerlendirme yapılmaktadır.

4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı (T1) uygulanmaktadır. Soru başına 1-1,5 dakikalık süre uygun görülmüştür.

Bu sınavda başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

 

A1 : Adaylara birimle ilgili en az 20 soru yöneltilir.

A2 : Adaylara birimle ilgili en az 15 soru yöneltilir.

A3 : Adaylara birimle ilgili en az 25 soru yöneltilir.

 

*P1: Performans Sınavı: Performans Sınavı A3 biriminden yapılmaktadır.

Uygulama sınavlarında senaryonun süresi en fazla:
A3 birimi 30 dakikadır.

Uygulama, işle ilgili performansa dayalı sınavdır.

Performans Sınavı SBM Yazılım üzerinden yapılır.

Uygulama sınavı, sanal ortamda (bilgisayar ortamında yazılım, program, animasyon, simülasyon vb.) örnek olay senaryosuna göre Performans Sınavı Aday Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılır. Uygulama sınav kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. (Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.)

 

 SEYAHAT ACENYASI SATIŞ GÖREVLİSİ TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri (T1)

 

No

Bilgi İfadesi

 

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından bulunması gerekenleri sıralar.

A.1.1 A.1.2

1.1.

T1

BG.2

Yapacağı iş ile ilgili oluşabilecek risk faktörlerini azaltma metodlarını sayar.

A.1.3 A.1.4

1.1.

T1

BG.3

İşi ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunur.

A.1.4

1.1

T1

BG.4

İSG koruma ve müdahaleye yönelik araçların kullanıma hazır olması gerektiğini belirtir. 

A.2.1

1.2.

T1

BG.5

Uyarı ve işaret levhalarının kullanma yerleri ile amaçlarını açıklar.

A.2.3

1.2.

 

T1

BG.6

Kendisinin ve astlarının kullanması gereken kişisel koruyucu donanımları (KKD) açıklar.

A.2.2

1.2.

T1

BG.7

Tehlikeli durumlarda kimleri bilgilendirmesi gerektiğini açıklar.

A.2.4

1.2.

T1

BG.8

Acil durum anında neler yapılacağını sıralar.

A.2.4

1.3.

T1

BG.9

İşi ile ilgili çevre koruma metotlarını sayar.

B.1.1

B.1.2

B.1.3

2.1.

T1

BG.10

İşyerinde oluşabilecek çevresel risk etmenlerine karşı alınacak önlemleri tanımlar.

B.2.1

2.2.

T1

BG.11

Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanma yöntemlerini sıralar.

B.2.2

2.2.

T1

BG.12

Dönüştürülebilen malzemelerin ayrıştırılma metotlarını sayar.

 

B.2.3

2.2.

T1

BG.13

İşletmenin hizmet kalite standartları yönetmeliklerinde bulunması gerekenleri belirtir.

C.1.1

3.1.

 

T1

BG.14

İşyeri talimatlarına uygun olan kalite yönetim ve hizmet gerekliliklerini açıklar.

C.1.2

3.1.

 

T1

BG.15

İşletmenin hizmet kalite standartlarını arttırmaya yönelik faaliyetlerini açıklar.

C.1.3

C.1.4

3.1.

 

T1

BG.16

Araç, gereç ve malzemelerin standartlara uygun olması gerektiğini belirtir.

C.2.1

3.2.

 

T1

BG.17

İş yeri talimat ve planlarına göre kalite gerekliliklerini tanımlar.

C.2.2

3.2.

 

T1

BG.18

İşlerin kalite standartlarına göre uygulandığına dair kalite raporlarını düzenleme metotlarını sayar.

C.2.3

3.2.

 

T1

BG.19

Sorumluluk alanlarında saptanan hataları uygun şekilde çözümleme yöntemlerini belirtir.

C.2.4

3.2.

 

T1

BG.20

Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik kalite gereksinimlerini tanımlar.

C.2.5

3.2.

 

T1

 

 SEYAHAT ACENYASI SATIŞ GÖREVLİSİ TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

A2- İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri (T1)

 

No

Bilgi İfadesi

 

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

Hijyen kurallarını ve çalışma esnasında işyeri prensiplerine uygun olan kılık ve kıyafetleri tanımlar.

D.1.1 D.1.2

1.1.

T1

BG.2

Kimlik kartı ve işletmenin logosunu görülebilir şekilde takması gerektiğini belirtir.

D.1.3

1.1.

T1

BG.3

Günlük rezervasyonlar ve satış durumları ile ilgili bilgileri alması gerektiğini belirtir.

D.2.1

1.2.

 

T1

BG.4

İşyeri talimatlarına göre takip etmesi gereken rezervasyon iptalleri ve satış iadelerinin nasıl yapılacağını açıklar.

D.2.2

1.2.

 

T1

BG.5

İşyerinde kullanacağı araç, gereç ve malzemelerin kullanıma uygun olması gerektiğini belirtir.

D.3.1

1.3.

 

T1

BG.6

Araç, gereç ve malzemelerin kullanımı hakkında astlarını bilgilendirir.

D.3.2

 

1.3.

T1

BG.7

Mesleki gelişimini eğitim ve seminerlere katılarak sağlayacağını açıklar.

G.1.1 G.1.2

2.1.

T1

BG.8

Acenta ürünleri ile ilgili gelişme ve değişiklikleri takip etmesi gerektiğini belirtir.

G.1.3 G.1.4

2.1.

 

T1

BG.9

Kişisel gelişimini artırıcı faaliyetleri tanımlar.

G.2.1

G.2.2

G.2.3

2.2

T1

BG.10

İşe yeni başlayan personele işyeri prensiplerini anlatır. 

G.3.1

 

2.3.

 

T1

BG.11

İşyeri faaliyetini kapsayan acenta ürünleri hakkında bilgi edinmesi gerektiğini belirtir.

G.3.2

2.3.

T1

 

SEYAHAT ACENYASI SATIŞ GÖREVLİSİ TEORİK SORULARIN HAZIRLANDIĞI BG İFADELERİ

A3- Seyahat Acentası Ürünlerinin Tanıtımı ve Satışı (T1)

 

No

Bilgi İfadesi

 

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BG.1

Pazarlama yöntemlerini sıralar.

Bilgi ve

Beceri-ler

-26-

1.1

T1

BG.2

Turlardaki ekstra programları müşteriye uygun şekilde açıklar.

E.1.2

1.2.

T1

BG.3

Değişiklikler ve iptaller ile ilgili kuralları sayar.

E.1.3

1.2.

T1

BG.4

İşyerinin anlaşmalı olduğu konaklama tesisleri ve koşulları hakkında müşteriyi bilgilendirir. 

E.4.1

1.3.

 

T1

BG.5

Müşterinin özel istekleri konusunda yapılması gerekenleri açıklar.

E.2.3

2.1.

T1

BG.6

Tur dosyasında bulunması gereken müşteri bilgilerini sayar. 

E.2.4

2.1.

T1

BG.7

Zorunlu seyahat sigortasını tanımlar.

E.2.6

2.1.

T1

BG.8

Müşterinin talebi doğrultusunda, satışı yapılmış olan rezervasyonlardaki değişikliklerin nasıl yapılacağını açıklar. 

E.4.4

2.3.  

T1

BG.9

Parkur alternatiflerini tanımlar.

E.5.2

2.4.

T1

BG.10

Değişiklik ve iptaller ile ilgili bilet kurallarını sayar.

E.5.5

2.4.

T1

BG.11

Müşteriye ayrıcalıklar sağlayan durumları sayar.

E.5.7

2.4.

T1

BG.12

Müşteriyi seyahat edeceği destinasyona yönelik alınması gereken önlemler ve tedbirler hakkında bilgilendirir.

E.5.8

2.4.

T1

BG.13

Müşteriden ödemeyi tahsil etme yöntemlerini sayar.

E.5.9

2.4.

T1

BG.14

Biletleme işlemlerini tanımlar.

E.5.10

2.4.

T1

BG.15

Bilet detaylarını müşteriye ulaştırabileceği iletişim araçlarını sayar.

E.5.11

2.4.

T1

BG.16

Bilet değişikliği yapma kurallarını belirtir.

E.6.1

2.5.

 

T1

BG.17

Bilet iptal etme kurallarını sayar.

E.6.1

2.6.

 

T1

BG.18

Satış raporları hazırlama aşamalarını sayar. 

F.1.1

3.1.

 

T1

BG.19

Müşteri ile etkili iletişim kurma yöntemlerini sayar.

F.2.1

3.3.

 

T1

BY.3

Satış öncesinde değişiklikler ve iptaller ile ilgili kurallar hakkında müşteriyi bilgilendirir.  

E.1.3

1.2.

 

T1,P1

BY.9

Müşteri bilgilerinin tur dosyasında eksiksiz olarak bulunmasını sağlar.

E.2.4

2.1.

 

T1,P1

BY.26

Değişiklik ve iptaller ile ilgili bilet kurallarını, biletleme işleminden önce müşteriye bildirir.

E.5.5

2.4.

T1,P1

BY.36

Müşteri talebi doğrultusunda ve bilet kurallarına uygun olarak bilet iptallerini yapar.

E.6.1

2.6.

T1,P1

BY.38

Bilet iptal işleminden sonra gereken işlemleri yapar.

E.6.2

2.6.

 

T1,P1

BY.39

Satışa ilişkin raporu uygun şekilde hazırlar.

 

F.1.1

3.1.

 

T1,P1

 

 

SEYAHAT ACENTASI SATIŞ GÖREVLİSİ  PERFORMANS SORULARIN HAZIRLANDIĞI BY İFADELERİ

A3- Seyahat Acentası Ürünlerinin Tanıtımı ve Satışı (P1)

 

No

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

 

UMS İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

Değerlendirme Aracı

BY.1

Tur programına dahil olan her türlü hizmeti tüm seçenekleri sunarak müşteriye tanıtır.

E.1.1

1.2.

 

P1

BY.2

Turlardaki ekstra programlar hakkında müşteriye bilgi verir.

E.1.2

1.2.

 

P1

BY.3

Satış öncesinde değişiklikler ve iptaller ile ilgili kurallar hakkında müşteriyi bilgilendirir.  

E.1.3

1.2.

 

T1,P1

BY.4

Müşteriye talepleri doğrultusunda konaklama tesisi ve şekli hakkında bilgi verir. 

E.4.1

1.3.

 

P1

BY.5

Satışı gerçekleştirmeden önce konaklama tesisiyle rezervasyonu teyit eder.

E.4.2

1.3.

 

P1

BY.6

Müşteri ile müşteri tarafından da onaylanan satış sözleşmesini yapar. 

E.2.1

1.3

P1

BY.7

Müşteriye bilgi vermek üzere tur aracındaki koltuk numarasını belirler. 

E.2.2

1.3

P1

BY.8 *

Müşterinin özel isteklerini kayıt eder.

E.2.3

2.1.

P1

BY.9

Müşteri bilgilerinin tur dosyasında eksiksiz olarak bulunmasını sağlar.

E.2.4

2.1.

 

T1,P1

BY.10*

İşyerinin belirlediği fiyatlara ve müşteri isteklerine uygun olarak tur satışını yapar.

E.2.5

2.1.

 

P1

BY.11

Müşterinin zorunlu seyahat sigortasını işyeri kurallarına göre düzenler.

E.2.6

2.1.

 

P1

BY.12

Yapmış olduğu satış detayları ile ilgili operasyon görevlilerine bilgi verir.

E.2.7

2.1.

 

P1

BY.13

Müşterinin istekleri doğrultusunda transfer hizmetinin tarih ve saatini belirler.

E.3.1

2.2.

 

P1

BY.14

Müşteri sayısını tespit eder.

E.3.2

2.2  

P1

BY.15

Transfer araçlarının kapasiteleri dikkate alınarak müşterilerin en kısa zamanda transferlerinin gerçekleşmesi   için gruplandırma yapar.

E.3.2

2.2

P1

BY.16

Müşteri talepleri doğrultusunda transfer aracının niteliklerini belirler.

E.3.3

2.2

P1

BY.17*

Müşteriye transfer araçları ile ilgili doğru bilgi verir.

E.3.3

2.2.

P1

BY.18 *

İşyeri talimatlarına göre belirlenen fiyatlar üzerinden transfer satışını yapar.

E.3.4

2.2.

 

P1

BY.19 *

İşyeri talimatlarına göre belirlenen fiyatlar üzerinden konaklama hizmetinin satışını yapar.

E.4.3

2.3.

 

P1

BY.20

Değişiklik ve iptalleri konaklama tesisine ve/veya müşteriye bildirir.

E.4.5

2.3.

 

P1

BY.21

Rezervasyon değişikliklerinden ortaya çıkan fiyat değişiklikleri hakkında müşteriyi bilgilendirir.

E.4.6

2.3.

 

P1

BY.22 *

Müşterinin seyahat edeceği yer ve tarihler hakkında bilgi alır.

E.5.1

2.4.

P1

BY.23

Müşterinin seyahat edeceği parkur alternatifleri hakkında önerilerde bulunur.

E.5.2

2.4.

 

P1

BY.24

Müşteri isteklerini dikkate alarak taşıma şirketi alternatifleri sunar.

E.5.3

2.4.

 

P1

BY.25

Müşteriye en uygun olan bilet ve tarihlere göre rezervasyonu gerçekleştirir.

E.5.4

2.4.

 

P1

BY.26

Değişiklik ve iptaller ile ilgili bilet kurallarını, biletleme işleminden önce müşteriye bildirir.

E.5.5

2.4.

T1,P1

BY.27

Müşterinin özel isteklerini rezervasyonda belirtir.

E.5.6

2.4.

P1

BY.28

Müşteriye ayrıcalıklar sağlayan durumları rezervasyona kaydeder.

E.5.7

2.4.

P1

BY.29

Müşteriden ödemeyi işyeri kurallarına göre tahsil eder.

E.5.9

2.4.

P1

BY.30

Rezervasyonun biletleme            işlemlerini gerçekleştirir.

E.5.10

2.4.

P1

BY.31

Bilet detaylarını müşteriye iletir.

E.5.11

2.4.

P1

BY.32

Satışa ilişkin bilgi ve belgeleri imzalatarak ilgili birimlere iletir.

E.5.12

2.4.

P1

BY.33

Müşteri                talebi     doğrultusunda ve           bilet kurallarına uygun olarak bilet değişikliklerini yapar.

E.6.1

2.5.

P1

BY.34

Bilet değişikliklerinden ortaya çıkan fiyat farkı ve iadeler hakkında müşteriye bilgi verir.

E.6.2

2.5.

P1

BY.35

Bilet değişiklikleri yapıldıktan sonra gereken işlemleri yapar.

E.6.2

2.5.

P1

BY.36 *

Müşteri talebi doğrultusunda ve bilet kurallarına uygun olarak bilet iptallerini yapar.

E.6.1

2.6.

T1,P1

BY.37

Bilet iptallerinden ortaya çıkan fiyat farkı ve iadeler hakkında müşteriye bilgi verir.

E.6.2

2.6.

P1

BY.38

Bilet iptal işleminden sonra gereken işlemleri yapar.

E.6.2

2.6.

T1,P1

BY.39

Satışa ilişkin raporu uygun şekilde hazırlar.

F.1.1

3.1.

T1,P1

BY.40

Değişiklik ve iptallerden doğan iade ve fiyat farklılıklarını raporda belirtir. 

F.1.2

3.1.

 

P1

BY.41

Satış raporlarını işyeri istekleri doğrultusunda üstlerine bildirir. 

F.1.1

3.2.

 

P1

BY.42

Müşteri ile iletişim kurar.

F.2.1

3.3.

P1

BY.43

Müşteriye ilişkin görüş, öneri ve şikâyetleri raporlar. 

F.2.2

3.3.

 

P1

BY.44

Müşteri memnuniyet formlarını üstlerine bildirir.

F.2.2

3.3.

P1

BY.45

Müşterilerden gelen şikâyetlerin çözümü için gereken işlemleri yapar.

F.2.3

3.3.

 

P1

BY.46

Müşteriye sorunun çözümü ile ilgili geri bildirim yapar. 

F.2.4

3.3.

 

P1

BY.47

Yaşanan aksaklıktan dolayı işletme adına özür diler.

F.2.4

3.3.

 

P1

 *Kritik Adımlar